ห้วข้อกระทู้ 
อานิสงฆ์ในการซ่อมแซมพระพุทธรูปที่ชำรุด
รายละเอียด
อานิสงค์การซ่อมพระพุทธรูปชำรุด โดยคุณดังตฤณ

--------------------------------------------------------------------------------

ถามคุณ ดังตฤณ เรื่องอานิสงค์การซ่อมพระพุทธรูปชำรุด

ถาม

ขณะนี้ดิฉันได้มาช่วยงานซ่อมแซมพระพุทธรูปชำรุด ด้วยการช่วยทาสีและปัดทององค์พระพุทธรูปบูชาองค์เล็กๆที่มีคนนำมาทิ้งไว้ใต้ ต้นไม้ หรือริมข้างทาง แล้วแจกจ่ายให้ผู้ต้องการนำไปบูชา และทำเว็บไซต์เผยแพร่การซ่อมแซมพระพุทธรูป โดยได้คุยกับคุณกุ๊กทีมงานที่ซ่อมพระต่อเศียรพระที่หัก ว่าเราควรทำเอกสารออกเผยแพร่อานิสงส์การซ่อมพระพุทธรูปว่ามีอย่างไรบ้าง หากเราทำการเผยแพร่ออกไปให้คนรู้ พระพุทธรูปที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางจะได้ลดน้อยลง เพราะจะมีคนออกไปเก็บมาให้เราซ่อมแซม หรือถ้าเขาซ่อมเองได้ เขาก็จะได้บุญมาก และช่วยให้ผู้คนปฏิบัติกับพระพุทธรูปที่ชำรุดดีกว่านี้ ไม่ใช่เอาไปโยนทิ้งข้างทาง กรรมนี้น่าจะฉุดเมืองไทยไว้ จะเจริญก็ไม่เจริญเท่าที่ควร เพราะผู้คนเคารพพระพุทธรูป แต่พอท่านแตกหักชำรุดกลับนำไปทิ้งๆไว้ในที่ๆไม่ควร คุณกุ๊กแนะนำให้มาถามคุณดังตฤณ เพราะคุณดังตฤณมีความเข้าใจเรื่องเหตุและผลแห่งกรรมโดยแยบคาย

อีกประการ เท่าที่ค้นคว้าในพระไตรปิฎก ก็เห็นเรื่องความงามของนางวิสาขาที่ได้เบญจกัลยานี และหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยบอกว่า ใครซ่อมพระ ถ้าเป็นหญิง จะได้เป็นนางงามจักรวาล แต่สำหรับอานิสงส์ที่ผู้ชายจะได้ และอานิสงส์เรื่องอื่นๆโดยละเอียดยังไม่มี เช่นผู้ที่นำพระชำรุดขึ้นมาจากข้างทางหรือจากที่ๆไม่ควรอยู่ แล้วเอามาซ่อมใหม่ให้งาม เหล่านี้อานิงสงส์จะเป็นเช่นไร รบกวนคุณดังตฤณช่วยตอบด้วย ทางพวกเราจะขออณุญาตินำคำตอบนี้ไปเผยแพร่พร้อมๆกับงานซ่อมพระพุทธรูปชำรุด ทั่วประเทศต่อไปค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

Monzicha

ตอบ

ต้องดูที่จิตด้วยครับ บางคนซ่อมไปอย่างนั้นเอง
เพราะเขาจ้างให้ซ่อมจึงซ่อม แบบนี้ผลก็ไม่ได้มากเท่าไร

แต่ถ้าเห็นพระพุทธรูปชำรุด หรือแม้กระทั่งเปื้อนฝุ่น เปื้อนคราบ เปื้อนทองเปลว
แล้วอยากลงมือชำระล้างสะสาง พอทำเสร็จเกิดปีติโสมนัสอย่างใหญ่
แบบนี้ผลก็ยากจะประมาณว่าได้อานิสงส์แค่ไหน อย่าต้องกล่าวถึงการซ่อมแซมพระปฏิมาเลย

ในที่ที่กรรมเผล็ดผล...

๑) ทางชะตา จะไม่เป็นผู้ตกอับถึงที่สุด ทุกสถานการณ์ "ซ่อมได้" หมด
กับทั้งจะไม่รู้สึกอยากยอมแพ้ เหมือนมีเครื่องหนุนใจให้รู้สึกอยู่ว่าตนแก้ปัญหาได้
หรือเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นจริงๆ
ถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก็จะมีชื่อเสียงอุโฆษ
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวง
หรือหากเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็จะรุ่งเรืองเกินใครเทียบ


๒) ทางกาย จะมีร่างกายผุดผ่องน่าชม
และแม้เป็นโรคร้ายแค่ไหนก็เจอหมอดีรักษาได้ตรงจุด


๓) ทางใจ จะเป็นผู้ไม่ดูดาย มีกำลังใจจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก
แก้ไขเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดี เหตุเพราะได้ชนวนสำคัญ
คือบุญที่จะปฏิสังขรณ์พระปฏิมาให้กลับดูดี


ยิ่งถ้าเป็นนักซ่อมพระปฏิมานะครับ ทำไปทั้งชาติ ผลยิ่งบริบูรณ์
เห็นอานิสงส์คงเส้นคงวา เริ่มต้นตั้งแต่ชาตินี้ คือเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
(ผมแปลง่ายๆว่าทำกรรมใหม่แรงพอชนะกรรมเก่า)

ส่วน ที่จะเผล็ดผลเป็นรูปร่างหน้าตา ฐานะ และความบริบูรณ์พูนสุขในชาติถัดๆไปนั้น คงไม่อาจกล่าวได้ครอบคลุมทั้งหมด มันขึ้นอยู่กับรายละเอียดทางใจในขณะทำ เช่น ถ้ามีความใส่ใจประณีต ก็ย่อมได้รับผลประณีต
ถ้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคซ่อมแซม
ก็จะเป็นผู้มีปฏิภาณความคิดอ่านเฉลียดฉลาดในการแก้ปัญหาเกินมนุษย์ ฯลฯ

ผลานิสงส์ที่ชำระสะสางมลทินให้พระปฏิมานั้น
ถ้ากล่าวในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุด
คือจะเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า

ขนาดเสริมส่งให้จิตเกิดฌานได้เมื่อฟังพระธรรมเทศนา
พูดง่ายๆว่าเป็นปัจจัยหนึ่งให้จิตเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย
เพราะมีจิตแล่นไปในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
ไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระองค์ครับ

ดังตฤณ
ที่มา : http://larndham.net/index.php?&showtopic=32490" >http://larndham.net/index.php?&showtopic=32490
__________________
พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา 

ผู้โพส : ธรรมทาน
วันที่ : Wednesday, September 27, 2552 เวลา : 4:14:29 PM

ที่มาข้อความ

ขอขอบคุณ

http://www.sil5.net/index.asp?autherid=56&ContentID=10000024

 


ย้อนกลับ
หน้าแรก
หน้าถัดไป